1750'den Fazla "TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL VİLLA MODELLERİ" ile Hizmetinizdeyiz!

Yeni İmar Yönetmeliği Emsal Hesabı 5 Soru 5 Yanıt

1 Ekim 2017 tarihi itibari ile Yeni İmar Yönetmeliği resmi olarak uygulamaya geçirilecek. Yeni yönetmeliğin uygulamaya geçirilmesi ile beraber yapılacak olan emsal hesaplamaları da değişecek. Peki, yeni imar yönetmeliğine göre emsal hesaplaması nasıl yapılacak?

1. Emsal Nedir?

Katlar Alanı Kat Sayısı kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir kısaltma olan KAKS yani kullanılan bir diğer ismi olan emsal inşa edilen yapının kat alanlarının tümünün toplanarak imar parseli alanına yapılan oranlamasına denilmektedir.

2. Emsal Sınırı Ne Demek?

Yeni İmar Yönetmeliği ile beraber getirilen yeniliklerden biride emsal sınırı oldu. Yeni yönetmeliğe göre 22. maddeyle ya da ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsallerin dışında kalan tüm alanların toplamı, parsel için belirlenen toplam emsale esas alınan alanın en fazla yüzde 30’u seviyesinde gerçekleşecek. Yani yeni yönetmelikte bu sınır yüzde 30 olarak belirleniyor.

3. Emsal Harici Alanlar Nelerdir?

Hatırlanacağı üzere Binaların Yangından Korunmasını Hakkında Yönetmelik 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılmıştı. Çıkarılan bu karar doğrultusunda yapılmasının zorunlu kılındığı korunumlu ya da korunumsuz normal merpen dışındaki yangın merpeninin asgari ölçülerdeki alanı, konferans, spor, sinema ve tiyatro salonları gibi özellik arz eden umumi yapılarda düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar ile binaların bodrum katlarında yapılan;

 1. Zorunlu otopark alanlarının 2 katı,
 2. Sığınak, asansör boşlukları, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat merkezi, su deposu, enerji odası, kömürlükler ve kapıcı dairelerinin ilgili mevzuat, standart ya da bu Yönetmeliğe göre hesap edilen asgari alanları,
 3. Konut kullanımlı bağımsız bölüm net alanının % 10’unu, ticari kullanımlı bağımsız bölüm net alanının yüzde 50’sini aşmayan depo amaçlı eklentiler,
 4. Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatın konutlarda 100 m2’si, konut dışı yapılarda 200 m2’si,
 5. Bütün cepheleri tamamen gömülü olmak ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla; otopark alanları ve 22. maddede belirtilen tamamen gömülü ortak alanlar emsal harici alanlar olarak kabul edilmektedir.

4. Emsal Verilmeyen Parsellerde Hesaplama Nasıl Yapılacak?

Düzenlenen uygulama imar planı içerisinde emsal belirlenmemiş olan parsellerde katla alanı, yönetmelikle ya da planla belirlenen taban alanı kat sayısı ile yapılacak olan toplam kat adedi sayılarının çarpılması ile belirlenecektir.

5. 22. Madde ile Belirlenen ve Katlar Alanına Dahil Edilmeyen Kullanımlar Hangileridir?

5 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde;

 1. Taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar,
 2. Son katın üzerindeki ortak alan teras çatılar ve çatı bahçeleri,
 3. Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri,
 4. Bu Yönetmelikte öngörülen asgari sayıda her bir kapıcı dairesinin 75 metrekaresi,
 5. Atrium ve galeri boşlukları,
 6. Konutların zemin veya bodrum katlarında, ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatın 100 metrekaresi,
 7. Konut dışı kullanımlarda, ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatın 200 metrekaresi,
 8. Bina için gerekli minimum sığınak alanı,
 9. Ticari amaç içermeyen, bodrum veya zemin kattaki ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanlarının ve çocuk bakım ünitelerinin toplam 75 metrekaresi,
 10. Ticari amacı olmayan ve yapı için hesaplanan en az otopark alanının iki katını geçmeyen bodrum katlarda yapılanlar ile tamamen gömülü olan ve ortak alan niteliğinde olan otopark alanları,
 11. Yapı yüksekliği 60.50 metreden fazla olan binalar ile özelliği gereği tesisat katı oluşturulması zorunlu binalarda sadece tesisat için oluşturulan tesisat katları,
 12. Bina veya tesise ait olan ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri ve enerji verimliliği sistemlerinin bulunduğu alanlar, arıtma tesisi, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, ısı merkezi, enerji odası, kömürlük, eşanjör ve hidrofor bölümleri,
 13. Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katları ile kısmen açıkta kalan, yola cephesi bulunmayan bodrum katlarında yer alan; tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan, bir bağımsız bölümün eklentisi veya parçası olmayan, ticari amaç içermeyen, yapı yaklaşma sınırı içinde kalan ve 500 m2’yi aşmayacak şekilde düzenlenen ortak alan niteliğindeki; jimnastik salonu, oyun ve hobi odaları, yüzme havuzu, sauna gibi sosyal tesis, spor birimleri ve depolar,
 14. Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katları ile kısmen açıkta kalan, yola cephesi bulunmayan bodrum katlarında yer alan, bina cephelerinde ilave kat görünümüne neden olmayan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm bürüt alanının yüzde 10’unu aşmayan depo amaçlı eklentiler, ticari kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm bürüt alanının yüzde 50’sini aşmayan depo amaçlı eklentiler,
 15. Sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere balkonlar ve açık çıkmaların 2 metre genişliğini geçmeyen kısımları, kat bahçe ve terasları, iç bahçeler, 20 nci maddenin sekizinci fıkrasının (d) bendi haricindeki kat ve ara sahanlıkları dâhil asgari ölçülerdeki açık veya kapalı merpen evine bu alanın yüzde 50’si kadar yapılacak ilave, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç; bina giriş holleri ile kat holleri ve asansör önü sahanlıkların asgari ölçülerdeki kısımları, katlar alanına dâhil edilmez.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com

Benzer Yazılar

Tarlaya Kaç Metrekare Nasıl Prefabrik Çelik Ev Yapılır, İşte Cevaplar

Tarlaya Kaç Metrekare Nasıl Prefabrik Çelik E...

Bugün çok merak edilen,Tarlaya kaç metrekare ev yapılır, tarlaya prefabrik ev yapılır mı gibi sorulara cevap vereceğiz, Herkesin bildiği gibi, İmar Kanunu tarlaların üstündeki konut yada her hangi bir ofis inşaatına müsade etmiyor, Ama sadece belirli sınırlardaki alanlara belirli yapıların inşaatına izin verilebiliyor. Peki bu sınırlar nelerdir ? Tarlalar , İmar Mevzuatında “imarsız arsa” olarak […]

Arsan Varsa Evin Hazır, Hazır Villa Bayiliği

Arsan Varsa Evin Hazır, Hazır Villa Bayiliği...

Hazır ev üreticileriden SerVilla, 2015’i mağaza açma ve yeni bayilikler oluşturma yılı ilan etti. Türkiye’deki satış noktalarını yaygınlaştırmayı hedefleyen bu şirketlerin birçoğu ilk kez bayilik verecek. Halen pazarın en büyük üreticilerinin bile bayi sayısı 5- 6 civarında. Ancak firmalar bu sayıyı hızla artırmayı hedefliyor. Bunun için Türkiye’nin gelişmiş tüm il ve ilçelerinde yeni bayilikler oluşturulacak. […]

Kütük Ev Villa Sistemi ile Villa Projeleri

Kütük Ev Villa Sistemi ile Villa Projeleri

KÜTÜK EV SİSTEMİ; – Yüksek teknoloji kullanılarak üretilen kütük ev profilleri beton subasman veya ahşap konstrüksiyon üzerine üst üstte konularak ve özel köşe bağlantı sistemleri ile birbirleri ile bağlanarak duvar oluşturma tekniğine dayanır. – Yatay konulan yuvarlak yada dikdörtgen kesitli ahşap kütüklerle yapılan bu tür yapılar yatay etki görünümündedirler. Gerek yüzey kesitlerde gerekse köşe, kapı […]