sermimar@sermimar.net
SerVilla® (Yağmahan İnşaat) Güvencesiyle
Anahtar Teslim Villa Müteahhitlik Hizmetimizde Projelendirme Ücretsizdir.
Lütfen güncel fiyatlar için teyit ediniz!
Hemen Şimdi Arayın!

2021 Temmuz Bakanlık Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Düzenleme Yaptı

Büyükşehir Belediyelerince “kırsal yerleşik alan” tespiti yapılan mahallelerin, belirli kurallar dahilinde köy yerleşik alanı şartlarına tabi olması sağlandı, tarımsal amaçlı yapıların tanımı genişletilerek, bu tanıma “bağ evleri” de dahil edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, köy yerleşik alanı civarı sınırları için tespit edilebilecek azami mesafe 100 metreden 300 metreye çıkarıldı.

Çevre Düzeni Planlarında yer alan ve kırsal yerleşim alanları için emsali 0,50 ile sınırlandıran madde kaldırılarak, kırsal alanlarda emsale ilişkin yönetmelik kurallarına uyabilme imkanı sağlandı.

Büyükşehir Belediyelerince “kırsal yerleşik alan” tespiti yapılan mahallelerin, yine Büyükşehir Belediyelerince aksine karar alınmadığı müddetçe, köy yerleşik alanı şartlarına tabi olması sağlandı.

Karadeniz Bölgesi gibi dağınık yerleşimlerin olduğu yerlerde, arası en çok 200 metre olan 2 ve daha fazla binayı içerecek şekilde “Dağınık Yerleşik Alan” belirlenme imkanı sağlandı. Bu sayede bu alanlarda da köy yerleşik alanı kuralları geçerli hale geldi.

Yapı yapabilmek için köy nüfusuna kayıtlı olmak ve köyde sürekli oturmak şartları kaldırıldı

Tarımsal amaçlı yapıların tanımı genişletilerek, bu tanıma “bağ evleri” ve Tarım ve Orman Bakanlığınca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer yapılar da dahil edildi.

Birden fazla yapı yapılan parsellerde, binalar arası asgari mesafe sınırı bitişik yapılar hariç 10 metreden 6 metreye düşürüldü. Bina azami yükseklikleri 6,50 metreden 7,50 metreye çıkarıldı.

Silo gibi tarımsal yapılarda, gerekçeli rapor hazırlanmak ve Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla yüksekliğin 15 metreye çıkarılmasına imkan sağlandı.

İskan dışı alanlarda 1500 metrekare üzeri hisseli parsellerde Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak en çok 1 konut amaçlı yapı yapabilme imkanı 3’e çıkarıldı.

Yapıların komşu parsel sınırına 5 metre mesafe bırakma zorunluluğu 3 metreye düşürüldü. İskan dışı alanlarda taban alanı 75 metrekareyi ve 2 katı geçmemek üzere yapılacak 1 bağ evi için Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla köy içi yapılara benzer şekilde ruhsat zorunluluğu kaldırıldı.

Köylerde bina çatılarında yapılan güneş enerji sistemleri yapı ruhsatından muaf tutuldu.

KAYNAK 1: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210711-2.htm

KAYNAK 2: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/bakanlik-plansiz-alanlar-imar-yonetmeliginde-duzenleme-yapti-6550661


E-VillaProje.com Yağmahan İnşaat markasıdır.

Mobil: +90 (505) 507 04 18 (İdris YAĞMAHAN / Mimar)