1750'den Fazla "TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL VİLLA MODELLERİ" ile Hizmetinizdeyiz!

Büyükşehir Belediyelerince “kırsal yerleşik alan” tespiti yapılan mahallelerin, belirli kurallar dahilinde köy yerleşik alanı şartlarına tabi olması sağlandı, tarımsal amaçlı yapıların tanımı genişletilerek, bu tanıma “bağ evleri” de dahil edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, köy yerleşik alanı civarı sınırları için tespit edilebilecek azami mesafe 100 metreden 300 metreye çıkarıldı.

Çevre Düzeni Planlarında yer alan ve kırsal yerleşim alanları için emsali 0,50 ile sınırlandıran madde kaldırılarak, kırsal alanlarda emsale ilişkin yönetmelik kurallarına uyabilme imkanı sağlandı.

Büyükşehir Belediyelerince “kırsal yerleşik alan” tespiti yapılan mahallelerin, yine Büyükşehir Belediyelerince aksine karar alınmadığı müddetçe, köy yerleşik alanı şartlarına tabi olması sağlandı.

Karadeniz Bölgesi gibi dağınık yerleşimlerin olduğu yerlerde, arası en çok 200 metre olan 2 ve daha fazla binayı içerecek şekilde “Dağınık Yerleşik Alan” belirlenme imkanı sağlandı. Bu sayede bu alanlarda da köy yerleşik alanı kuralları geçerli hale geldi.

Yapı yapabilmek için köy nüfusuna kayıtlı olmak ve köyde sürekli oturmak şartları kaldırıldı

Tarımsal amaçlı yapıların tanımı genişletilerek, bu tanıma “bağ evleri” ve Tarım ve Orman Bakanlığınca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer yapılar da dahil edildi.

Birden fazla yapı yapılan parsellerde, binalar arası asgari mesafe sınırı bitişik yapılar hariç 10 metreden 6 metreye düşürüldü. Bina azami yükseklikleri 6,50 metreden 7,50 metreye çıkarıldı.

Silo gibi tarımsal yapılarda, gerekçeli rapor hazırlanmak ve Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla yüksekliğin 15 metreye çıkarılmasına imkan sağlandı.

İskan dışı alanlarda 1500 metrekare üzeri hisseli parsellerde Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak en çok 1 konut amaçlı yapı yapabilme imkanı 3’e çıkarıldı.

Yapıların komşu parsel sınırına 5 metre mesafe bırakma zorunluluğu 3 metreye düşürüldü. İskan dışı alanlarda taban alanı 75 metrekareyi ve 2 katı geçmemek üzere yapılacak 1 bağ evi için Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla köy içi yapılara benzer şekilde ruhsat zorunluluğu kaldırıldı.

Köylerde bina çatılarında yapılan güneş enerji sistemleri yapı ruhsatından muaf tutuldu.

KAYNAK 1: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210711-2.htm

KAYNAK 2: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/bakanlik-plansiz-alanlar-imar-yonetmeliginde-duzenleme-yapti-6550661

Benzer Yazılar

Hafif Çelik Yapıların Tercih Edilme Nedenleri Nelerdir?

Hafif Çelik Yapıların Tercih Edilme Nedenleri...

Hafif Çelik yapı kavramı hayatımızda gittikçe daha önemli bir hale gelmektedir. Bu yüzden ülkemizde farklı yerlerde Hafif Çelik yapılar daha fazla tercih edilmeye başlamıştır. Birçok özelliği ve avantajlı özellikleriyle hem kişisel kullanımlar hem firmaların kullanımı hem de afet bölgesi ve mülteci bölgelerinde etkili çözümler sunmaktadır. Hafif Çelik Yapılar her özelliğiyle betonarme yapılardan daha ekonomiktir. Hafif […]

Köyde Çelik Ev Villa Nasıl Yapılır?

Köyde Çelik Ev Villa Nasıl Yapılır?

Köyde konut inşaatlarında anlattığımız üzere köyde çelik ev villa yapı tarzında ev yapmak içinde aynı prosedürler geçerlidir. Peki nedir bu prosedürler tekrar bir özet geçelim. Köyde yapacağınız arsanın ilk önce İl Özel İdaresine başvuru yaparak İmar Durumu hakkında bilgi almanız gereklidir. İmar durumuna göre arsanız Köy Yerleşim Alanı içerinde ise yapacağınız inşaat “Muhtarlık İznine Tabi” […]

Kaç Metre Kare Arsa, Kaç Metre Kare Ev Yapılır?

Kaç Metre Kare Arsa, Kaç Metre Kare Ev Yapılı...

Arsanız var ve bu arsaya ev yapmak istiyorsunuz veya bir arsa bulduğunuz , üzerine konut yaptığını zaman buradan güzel gelir elde edeceğinizi düşünüyorsunuz Peki bir arsaya kaç tane ev kaç metre kare inşaat alanı yapılabilir? İnşaat konusu herkese hitap etmese de konuyla alakalı olabilen bazı kullanıcılarımız veya bu işi yapan insanlar arsa alıp inşaatını kendileri […]