1750'den Fazla "TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL VİLLA MODELLERİ" ile Hizmetinizdeyiz!

Köye Ev Yapılma Şartları Nelerdir

Tarla Bağ Bahçeye Konut Yapılma Şartları

Bir köye ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde veya dışarısında olması ile farklılaşmaktadır.

Her iki alanda da 3194 sayılı İmar Yasası’na bağlı olarak çıkartılan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.

Tarla Bağ Bahçeye Konut Ev Yapılma Şartları

Söz konusu yönetmeliğe göre;
Eğer arsa, “Köy Yerleşik Alanı” içerisindeyse;

Köy yerleşik alanlarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii ve benzeri köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve Köy ihtiyar heyetinden izin alınması şarttır.

Yukarıdaki sayılan yapılar dışındaki ruhsata tabi yapılara inşaat ve yapı kullanma izni, Valiliklerce verilir.

Köy ve mezarlıkların yerleşik alanları içinde yapılacak ifraz işlemlerinde, parsel genişlikleri (10.00)m ‘den parsel derinlikleri de (20.00)m. den az olamaz.

İfraz suretiyle meydana gelecek yol, otopark, yeşil alan gibi yerle düzenleme ortaklık payı köy tüzel kişiliği adına bedelsiz terkedilir. Bu oran parselin %35 inden fazla olamaz.

Bina cephe ve istikametlerinin, köy mevcut teşekkülü esas alınarak tayin ve tesbitine Köy İhtiyar Heyeti yetkilidir.

İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.

Köy ve mezarların yerleşik alanlarında taban alanı kat sayısı (müştemilat da dahil) % 50’yi geçemez.

Tarla Bağ Bahçeye Konut Ev Yapılma Şartları

Eğer arsa Köy yerleşim alanı içerisinde değilse;

  • TAKS: %5 (Taban Alanı Katsayısı-Bir yapının parsel tabanında kapsadığı inşaat alanın parsel alanına oranı.)
  • Maksimum inşaat alanı 250 m2.
  • H: 6.50 m. (Yükseklik)
  • Parselin Kadastral yola cephesi olması gerekir.
  • Eğer parsel çok büyük olduğunda çeşitli nedenlerden dolayı ifraz söz konusu ise, ifrazlardan (bölünme) sonra elde edilecek her parsel 5000 m2’den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan veya var olan bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 25 m. cephesi bulunması zorunludur.
  • İmar durumu almak için, Tapu veya tapu yerine geçecek belge ve Röperli kroki ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir. Alınacak imar durumu doğrultusunda hazırlanacak proje ile yine Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne başvurularak ruhsat almak mümkündür. Arsa, köy yerleşik alanı dışında olduğunda muhtardan izin almak söz konusu değildir.

Her Tarla Yapılaşmada Aynı Şartları Taşımayabilir

Tarlalar planlamalarda vasıflara ayrılarak, diğer tarım arazisi, örtülü tarım arazisi mutlak tarım arazisi,dikili tarım arazisi gibi vasıflara ayrılır. Toprak koruma kanununda belirtilen bölünme şartları aynı zamanda yapı yapılabilirlik şartlarını da taşımaktadır. Tarla vasfının özelliğine göre 3 dönüm 5 dönüm ve 20 dönüm olmak üzere bölme şartları yer almaktadır. Aynı zamanda bu bölünme şartları yapı yapılma metrekarelerini de belirtmektedir. Bununla birlikte unutulmaması gereken durum bu gibi arazilerin bölgesel yönetimde belirlenen planlarda yapılaşmaya müsait olmayabilir. Belediyeler ve ilgili kurumlar tarafından bölgesel koruma altına alınmış olabilir.

Arazinizin vasfını öğrenmek ve bununla birlikte yapılaşma şartları hakkında bilgi sahibi olmak için bağlı bulunduğu Tarım ilçe müdürlüklerine veya Belediyelere giderek gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Emlakdanismanlari.com

Benzer Yazılar

“Villa Mimari Proje” Nedir? Villa Projeleri Kapsamı

“Villa Mimari Proje” Nedir? Villa...

Villa mimari projesi, bir villa yapısının tüm mimari detaylarının ve özelliklerinin tasarlandığı planlama belgesidir. Bu proje, villanın inşaat aşamasının yönetilmesine, malzemelerin ve işçiliğin seçimine, bütçenin yönetimine ve son ürünün villanın tasarlanmış haline uygunluğunun kontrol edilmesine yardımcı olur. Villa mimari projelerinde, çizimler ve teknik özellikler, iç ve dış mekanların detaylı tanımlamaları, malzemelerin ve renk paletlerinin belirlenmesi, […]

Arsan Varsa Evin Hazır, Hazır Villa Bayiliği

Arsan Varsa Evin Hazır, Hazır Villa Bayiliği...

Hazır ev üreticileriden SerVilla, 2015’i mağaza açma ve yeni bayilikler oluşturma yılı ilan etti. Türkiye’deki satış noktalarını yaygınlaştırmayı hedefleyen bu şirketlerin birçoğu ilk kez bayilik verecek. Halen pazarın en büyük üreticilerinin bile bayi sayısı 5- 6 civarında. Ancak firmalar bu sayıyı hızla artırmayı hedefliyor. Bunun için Türkiye’nin gelişmiş tüm il ve ilçelerinde yeni bayilikler oluşturulacak. […]

Ağır Çelik Ev Özellikleri ve Fiyatları

Ağır Çelik Ev Özellikleri ve Fiyatları

Ağır çelik ev fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında evin boyutu, tasarımı, kullanılan malzemeler ve inşaat sahasının konumu yer alır. Türkiye’de satışa sunulan standart bir ağır çelik evin fiyatı yaklaşık olarak ………….. (sürekli değiştiği için rakam telaffuz edemiyoruz, firmamız ile irtibata geçebilirsiniz) değişebilir. Ancak, fiyatlar tercih edilen marka, malzeme kalitesi, ek özellikler […]