1750'den Fazla "TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL VİLLA MODELLERİ" ile Hizmetinizdeyiz!

Bugün çok merak edilen,Tarlaya kaç metrekare ev yapılır, tarlaya prefabrik ev yapılır mı gibi sorulara cevap vereceğiz,

Herkesin bildiği gibi, İmar Kanunu tarlaların üstündeki konut yada her hangi bir ofis inşaatına müsade etmiyor,

Ama sadece belirli sınırlardaki alanlara belirli yapıların inşaatına izin verilebiliyor. Peki bu sınırlar nelerdir ?

Tarlalar , İmar Mevzuatında “imarsız arsa” olarak geçmektedir.

Tarlaya yapılabilecek yapı ile ilgili maddeler İmar mevzuatında açıkca söylenmiştir peki bu maddeler nelerdir?

– İnşaat yapılacak alan arsanın yüzde 5’ini geçmeyecektir.

– Yapılan ev yada inşaat alanı toplamda kesinlikle 250 m2 yi geçmeyecektir.

– Saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) metreyi veya 2 katı aşmayacaktır.

– Yol ve parselin sınırılarına 5 metreden fazla yakınlaşmamak koşulu ile ev inşaatına izin veriliyor…

Hadi gelin birde şimdi bunu örnekleyelim,

Örneğin Ali’nin 5 dönüm bir tarlası var,

4 dönümün yüzde 5’i nedir ? 4000*0,05 = 200 metrekare alan yapabilmektedir.

Yani tarlanızın üstüne 200 metrelik bir prefabrik ev inşa edebilirsiniz gibi gözüküyor, ama öyle değil,

Şimdi, 4 dönümün üzerinden bir hesap yaptık ve sonuç 200 metrekare çıktı. Hesaba göre 200 m2 ev yapabiliyorduk fakat öyle değil dedik. Sebebi nedir ?

Önemli Nokta : Mevzuat insanı yanıltabiliyor, biz de ilk okuduğumuzda yanıldık.

*** Tarla vasıflı araziler kesinlikle 5000 m2 nin altına inemez. ***

– Bu ne demek , arsanız tam 5000 m2 olsa bile siz oraya ev yapamazsınız!
– Bunun sebebi de oraya bir yapı inşa ettiğinizde kalan alan 5000 m2 nin altına düşmüş oluyor.
– Burdan da anlaşılacağı gibi 2 -3 dönüm tarlalara ev yapılamıyor.
– Yaparsanız ve tespit edilirse tutanak tutulup ceza kesilebilir.
– Ama tarlanız 5500 m2 ise oraya 250 m2 bir yapı koyabilirsiniz.
– 5050 m2 de ne yapacaksınız ? Çok basit 5050 – 5000 = 50 m2 bir ev yapabilirsiniz.

Bu arazilerde tarımsal üretimi korumak için ,
üretimden pazarlamaya kadar süren faaliyetleri bünyesinde bulunduran entegre tesis niteliğinde olmamak şartı ile ,
Prefabrik ev yada ayrı yapılan kümes, ahır , mandıra , ağıl , su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler , balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut haricindeki yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m.den , parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan tüm yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40 ı ve yapı yüksekliği (6.50) metreyi ve 2 katı geçmemek koşulu ile yapılabilmektedir.

Yukarda anlattığımız yapı çeşitlerinin birinci fıkra koşullarına uyulmak üzere yapılacak prefabrik ev ile beraber inşaası durumunda da inşaat alanı katsayısı (0.40)’ı geçemeyecektir.

“Tarım Dışı Faaliyetlere Arazi Tahsisinde Genel Esaslar”

Uygulama alanları izin mercii
Madde 5 — Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kanunların kapsamı dışında kalan alanlarda, her ölçekteki bölge planları, çevre düzeni planları, nazım imar planları, mevzii imar planları, uygulama imar planları ve bunların eki imar planları ile yerleşim alanlarındaki ilave imar planları için ihtiyaç duyulan arazinin tarım dışı amaçlı faaliyetlere tahsisi İl müdürlüklerinin iznine tabidir. Bölge planları, çevre düzeni planları ve nazım imar planları gibi küçük ölçekli planlar hazırlanmadan önce ilgili kuruluşlar, planlanacak alanların sınırlarını gösteren 1/25 000 veya daha büyük ölçekli haritalarla birlikte, İl müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlükleri, hazırlayacakları arazi özellikleri ve tarımsal faaliyetlerle ilgili bilgileri içeren tarımsal etüt raporunu değerlendirerek, karara esas gerekli belgeler tamamlandıktan sonra, müracaatları en geç bir ay içerisinde sonuçlandırır.

Tüm detaylar için ; 0505 507 04 18’dan bize ulaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

“Villa Mimari Proje” Nedir? Villa Projeleri Kapsamı

“Villa Mimari Proje” Nedir? Villa...

Villa mimari projesi, bir villa yapısının tüm mimari detaylarının ve özelliklerinin tasarlandığı planlama belgesidir. Bu proje, villanın inşaat aşamasının yönetilmesine, malzemelerin ve işçiliğin seçimine, bütçenin yönetimine ve son ürünün villanın tasarlanmış haline uygunluğunun kontrol edilmesine yardımcı olur. Villa mimari projelerinde, çizimler ve teknik özellikler, iç ve dış mekanların detaylı tanımlamaları, malzemelerin ve renk paletlerinin belirlenmesi, […]

İmarı Olmayan Arsaya Prefabrik ÇELİK Ev Villa Yapılır Mı?

İmarı Olmayan Arsaya Prefabrik ÇELİK Ev Villa...

Uluslararası standart ölçülerinde hazırlanan Prefabrik ÇELİK evler, isteğe göre şekil verilebiliyor. İstenildiği zaman sökülüp tekrar kurulabilen bu ev tipleri, ses-ısı izolasyonu, yangın ve depreme dayanıklılığı bakımından betonarme yapılara nazaran daha sağlıklı olduğu biliyor. Prefabrik ÇELİK Evlerin Avantajları Nelerdir? 1. Her türlü yerleşim ve kullanım amacına isteğe göre uygulanabilir. 2. Kısa zamanda, hızlı ve çabuk yapılır. […]

Ev Villa Yapmak İçin Arazi Seçimi

Ev Villa Yapmak İçin Arazi Seçimi

Sizin hayalinizdeki evi satın almak istediğiniz çok uyacak mı? Bazen iki yuvarlak bir deliğe bir kare peg uygun çalışıyor gibi olabilir karıştırma. Nasıl iyi bir maç sağlarım? Kesinlikle herhangi bir ev planları tamamlamadan önce – – Bir şey satın almadan önce sizin potansiyel özelliği tüm yönlerini tanıyın. Fiziksel, çevresel ve estetik faktörler, yanı sıra yerel […]