Ev Villa Projeleri
Müstakil Ev Villa Projeleri Planları

sermimar@sermimar.net

Köy Yerleşik Alanı Dışında Konut (Kır/Bağ Evi) Başvurusu Evrakları

KÖY YERLEŞİK ALANI DIŞINDA YAPILMAK İSTENEN KONUT (KIR/BAĞ EVİ) BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

– Dilekçe
– Taşınmaza ait güncel tapu kaydı
– Aplikasyon krokisi
– 1/25.000 ölçekli harita (Parselin konumunu gösterir)

İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ UYGUN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASINA MÜTEAKİP YAPI RUHSATI DÜZENLENMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

– Mimari Proje (3 Takım)
– Statik Proje (3 Takım)
– Statik Hesap Raporu (2 Adet)
– Elektrik Projesi (3 Takım)
– Sıhhi Tesisat Projesi (3 Takım)
– Isı Yalıtım Hesapları (2 Adet)
– Jeolojik Zemin Etüt Raporu (2 Adet)
– Harita Aplikasyon Dosyası (2 Adet)
– Mimar ve Mühendislerin Proje Müellifliği Taahhütnameleri
– Mimar ve Mühendislerin TUS Taahhütnameleri
– Mal Sahibi İkametgâhı
– Mal Sahibi ile Müteahhit Arasında Hizmet Sözleşmesi
– Müteahhit Faaliyet Belgesi
– Müteahhit Yetki Belgesi
– Müteahhit Taahhütnamesi
– Müteahhit Vergi Levhası ve Sicil Numarası
– Müteahhit İmza Sirküleri
– Şantiye Şefi ile Müteahhit Arasında Hizmet Sözleşmesi
– Şantiye Şefi Taahhütnamesi
– Şantiye Şefi Diploması
– Şantiye Şefi İkametgâhı
– Yapı Ruhsatı Hizmet Bedelinin Yatırılması

Not: Yapı Ruhsatı Onay Tarihinden İtibaren 2 Yıl İçerisinde SGK’da Dosya Açılıp İnşaata Başlanması ve Yapı Ruhsatı Onay Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçerisinde İnşaatın Bitirilip Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınması Gereklidir. Yapı Ruhsatı Onay Tarihini Müteakip 5 Yıl Sonunda Hükmünü Yitirir.